2020_03_07_Doksy, Vávra_repr. No.31


Skoro plné kino v Doksech sledovalo od 17. hodin našeho Vávru.


Na svátek žen jsme byli s Vávrou objednáni do Doks. Začátek představení byl mnohem časnější než včera v Dlouhé Lhotě a tak jsme, alespoň první z nás, dorazili na místo krátce po 15. hodině.
Děda Vašek a Libor si vzali na starosti techniku světelnou a zvukovou, zbytek jim sekundoval dokud nedorazil Honza Jíše s nábytkem a my mohli vynosit výpravu naší předposlední inscenace do útrob Dokského kina.
Zbyl i čas na krátké občerstvení v nedaleké restauraci 4TUNA.
Kino se zaplnilo takřka po okraj a 17. hodinou vystoupila na podium starostka města Doksy Eva Burešová. Popřála ženám, které přišly vše nejlepší k MDŽ a naše divadlo jim dala jako dárek.
A představení mohlo začít.
Oproti včerejším reakcím diváků z Dlouhé Lhoty, bylo dnešní představení trochu jiné. Nedělní takřka výlučně dámské publikum v Doksech bylo poněkud rezervovanější. Ale i přes o něco vlažnější reakce přímo v sále, podle zpráv z foayer - všem se představení moc líbilo.

A proto choďte do divadla i když máte svátek, třeba i mezinárodní...

A tady pár fotek.
-mat-

Komentáře